کلیدواژه‌ها = نخود
تعداد مقالات: 9
1. اثر هیدروپرایمینگ بذر و محلول‌پاشی نیتروژن و گلایسین بتائین بر عملکرد کمّی و کیفی رقم عادل نخود ( Cicer arietinum L) در شرایط دیم لرستان

دوره 15، 2 (58) تابستان، تابستان 1400، صفحه 153-170

10.30495/jcep.2021.683380

رسول بابایی پور؛ خسرو عزیزی؛ حمیدرضا عیسوند؛ ماشاله دانشور؛ امیدعلی اکبرپور


2. واکنش عملکرد و اجزای عملکرد نخود زراعی (Cicer arietinum L.) به کاربرد باکتری‌های افزاینده رشد گیاه و کود شیمیایی‌نیتروژن در شرایط دیم

دوره 11، 4(44) زمستان، زمستان 1396، صفحه 775-790

امیر میرزایی؛ رحیم ناصری؛ سید محمد تراب میری؛ عباس سلیمانی‌فرد؛ امین فتحی


3. عملکرد نخود (Cicer arietinum) در کشت مخلوط با زیره سبز (Cuminum cyminum) تحت تاثیر تاریخ‌های کشت

دوره 11، 2(42) تابستان، تابستان 1396، صفحه 399-412

وحید قهرمانی قلعه جق؛ محمدتقی ناصری پور یزدی؛ رضا کمائی


5. اثر محلول پاشی متانول در مراحل رشدی بر صفات مرتبط با دانه در رقم ILC482 نخود

دوره 7، 2(26) تابستان، تابستان 1392، صفحه 147-158

ندا نعیمی؛ مهرداد یارنیا؛ ابراهیم خلیلوند بهروزیار


6. اثر آبیاری و محلول پاشی سولفات روی بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود در اراک

دوره 5، 4(20) زمستان، بهار 1391، صفحه 43-52

وحید برزآبادی؛ ایمان فراهانی


7. اثر رژیم آبیاری بر عملکرد و برخی صفات فیزیولوژیک و مورفولوژیک 8 رقم و لاین نخود

دوره 5، 3(19) پاییز، زمستان 1390، صفحه 79-92

آیسان بهروزمند؛ مهرداد یارنیا؛ محمدباقر خورشیدی بنام


8. اثر محلول پاشی متانول بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود (Cicer arietinum L)

دوره 5، 1(17) بهار، بهار 1390، صفحه 79-88

محسن سوقانی؛ فرزاد پاک نژاد؛ ایمان نادعلی؛ فرامرز الهی پناه؛ مهدی غفاری