کلیدواژه‌ها = اجزای عملکرد
تعداد مقالات: 25
1. بررسی امکان کاهش مصرف کود شیمیایی نیتروژن با استفاده از کود زیستی بر خصوصیات مورفولوژیک و فیزیولوژیک لوبیا چشم بلبلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1397

بابک لطفی؛ امین فتحی؛ داوود براری تاری؛ مهران محمودی؛ محمد میرزایی حیدری؛ علی مقدم


2. اثر نانوکودهای نیتروژن، فسفر و پتاسیم بر رشد و عملکرد دو رقم برنج (.Oryza sativa L)

دوره 15، 1 (57) بهار، بهار 1400، صفحه 37-56

10.30495/jcep.2021.681005

سیدتقی ساداتی ولوجائی؛ یوسف نیک‌نژاد؛ هرمز فلاح؛ داوود براری تاری


3. تغییرات صفات زراعی و فلورسانس کلروفیل در ژنوتیپ‌های برنج (Oryza sativa L.) تحت شرایط آبیاری زیرسطحی

دوره 13، 2(50) تابستان، تابستان 1398، صفحه 251-268

10.30495/jcep.2019.666251

حسین صبوری؛ حجت قربانی واقعی؛ محمدرضا جعفرزاده رزمی؛ محسن رضایی؛ مهناز کاتوزی؛ سمیه سنچولی


4. پاسخ عملکردها و صفات زراعی پنج رقم ارزن دانه‌ای به تاریخ کاشت

دوره 13، 1(49) بهار، بهار 1398، صفحه 121-138

10.30495/jcep.2019.664843

مهناز غفاری؛ سیدغلامرضا موسوی؛ محمدجواد ثقه الاسلامی؛ حامد جوادی


5. بررسی عملکرد غده سیب زمینی (Solanum tuberosum L.) با کاربرد دزهای مختلف علف کش ریم سولفورون در مراحل متفاوت رشدی

دوره 13، 1(49) بهار، بهار 1398، صفحه 153-170

10.30495/jcep.2019.664847

سیده آسیه خاتمی؛ محمدتقی آل ابراهیم؛ مهدی محب الدینی؛ رقیه مجد


7. اثر کود شیمیایی نیتروژنه و کود زیستی نیتروکسین بر عملکرد و درصد پروتئین دانه لوبیا چشم بلبلی (Vigna unguiculata L.)

دوره 12، 1(45) بهار، بهار 1397، صفحه 123-138

بابک لطفی؛ فربد فتوحی؛ سید عطاءالله سیادت؛ مهدی صادقی


8. بررسی عملکرد دانه و اجزای عملکرد برخی ارقام گندم بهاره در تاریخ‌های مختلف کاشت درنیشابور

دوره 11، 4(44) زمستان، زمستان 1396، صفحه 905-922

زینب بایگی؛ سعید سیف‌زاده؛ امیرحسین شیرانی‌راد؛ سیدعلیرضا ولدآبادی؛ احمد جعفر‌نژاد


9. پاسخ ژنوتیپ‌های بابونه (Matricaria Chamomilla L.) به نانو کلات آهن در شرایط متفاوت آبی

دوره 11، 3(43) پاییز، پاییز 1396، صفحه 565-584

حمیده آزاد قوجه بیگلو؛ براتعلی فاخری؛ نفیسه مهدی نژاد؛ قاسم پرمون


10. عملکرد و اجزای عملکرد ماش (Vigna radiata) متاثر از کاربرد ورمی کمپوست و کود زیستی فسفات

دوره 10، 2(38) تابستان، تابستان 1395، صفحه 529-540

محمد مهدی رحیمی؛ علیرضا هاشمی


11. تأثیر متانول بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا تحت تنش کمبود آب

دوره 9، 2(34) تابستان، تابستان 1394، صفحه 231-242

نظام آرمند؛ حمزه امیری؛ احمد اسماعیلی


12. تاثیر پرایمینگ فیزیکی بذر بر برخی ویژگی های زراعی و درصد آلکالوئید گیاه دارویی تاتوره

دوره 9، 2(34) تابستان، تابستان 1394، صفحه 293-306

سحر باصرکوچه باغ؛ فرهاد فرح وش؛ بهرام میرشکاری؛ فرخ رحیم زاده خویی؛ حمداله کاظمی اربط


13. نیاز حرارتی و پاسخ هیبریدهای ذرت به تاریخ کاشت های مختلف در اصفهان

دوره 8، 2(30) تابستان، تابستان 1393، صفحه 121-136

پروانه وفا؛ مهرشاد براری؛ همایون دارخال؛ رحیم ناصری


15. ارزیابی واکنش عملکرد و خصوصیات مورفولوژیک ژنوتیپ های ارزن نسبت به قطع آبیاری در مرحله گلدهی

دوره 7، 2(26) تابستان، تابستان 1392، صفحه 115-128

آزیتا نخعی؛ محمدرضا عباسی؛ الیاس آرزمجو


16. اثر قارچ مایکوریزا بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام سورگوم

دوره 6، 3(23) پاییز، پاییز 1391، صفحه 265-278

احمد مهربان؛ سید محسن موسوی نیک؛ ابوالفضل توسلی


17. ارزیابی کشت مخلوط سیب زمینی و لوبیا چیتی

دوره 6، 2(22) تابستان، پاییز 1391، صفحه 111-126

علی نصراله زاده اصل؛ عادل دباغ محمدی نسب؛ سعید زهتاب سلماسی؛ محمد مقدم؛ عزیز جوانشیر


18. اثر تاریخ کاشت بر برخی خصوصیات زراعی و عملکرد دانه ارقام گندم زمستانه

دوره 6، 2(22) تابستان، پاییز 1391، صفحه 127-144

احمد قنبری؛ حسن روشنی؛ ابوالفضل توسلی


19. بررسی عملکرد و شاخص های ارزیابی تنش در ژنوتیپ های پیشرفته جو تحت تنش خشکی انتهای فصل

دوره 6، 2(22) تابستان، پاییز 1391، صفحه 171-184

حمید تجلی؛ سید غلامرضا موسوی؛ الیاس آرزمجو


20. اثر رژیم های آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد کشت دوم ارقام سویا در منطقه مغان

دوره 5، 4(20) زمستان، بهار 1391، صفحه 15-28

معصومه رستم زاده کلیبر؛ منوچهر فربودی؛ امیر هوشنگ حسین زاده مقبلی؛ نسرین رزمی


21. اثر کودهای معدنی و زیستی بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود سبز (Pisum sativum L) در کشت دوم

دوره 5، 3(19) پاییز، زمستان 1390، صفحه 25-36

سمیه اسلامی‌فرد؛ فرخ رحیم‌زاده خویی؛ فرهاد فرح وش


22. اثر آبیاری تکمیلی بر عملکرد، اجزای عملکرد و درصد پروتئین دانه سه رقم نخود دیم در ایلام

دوره 5، 3(19) پاییز، زمستان 1390، صفحه 65-78

عباس ملکی؛ علی حیدری مقدم؛ سید عطاءاله سیادت؛ احمد طهماسبی؛ امین فتحی


24. اثر کود زیستی ازتوباکتر و سطوح مختلف کود نیتروژنه بر عملکرد و اجزای عملکرد در سه رقم گندم نان

دوره 4، 4(16) زمستان، زمستان 1389، صفحه 121-132

عباس ملکی؛ عبدالرضا بازدار؛ یزدان لطفی؛ احمد طهماسبی