کلیدواژه‌ها = رقم
تعداد مقالات: 8
3. ارزیابی اکوفیزیولوژیک سه رقم ذرت (Zea mays L) در سطوح آبیاری و کاربرد سوپرجاذب

دوره 10، 1(37) بهار، بهار 1395، صفحه 151-166

اللهیار حسن زاده؛ الناز فرج زاده معماری تبریزی


4. تاثیر علف‌کش‌های ریم سولفورون، ایمازاپیک و ایمازاماکس بر گل جالیز مصری (Orobanche aegyptiaca) در گوجه فرنگی (Lycopersicum esculentum)

دوره 9، 4(36) زمستان، زمستان 1394، صفحه 645-660

ابراهیم کازرونی منفرد؛ سمیه تکاسی؛ محمد بنائیان اول؛ علی قنبری؛ حمید رحیمیان مشهدی؛ پرنیلسن کودسک


5. نقش کودهای نانوآهن و سلوپتاس بر تجمع عناصر و کیفیت دو رقم پیاز (Allium cepa)

دوره 9، 3(35) پاییز، پاییز 1394، صفحه 491-502

علی جغتایی؛ حسین افشاری؛ جعفر مسعود سینکی


6. اثر کودهای آلی و تاریخ کاشت بر ارقام ماش درمرحله ی رشد اولیه

دوره 8، 4(32) زمستان، زمستان 1393، صفحه 567-578

محمد گیلک حکیم آبادی؛ جعفر مسعود سینکی؛ علیرضا دشتبان؛ عباسعلی نوری نیا


7. اثر رژیم آبیاری بر عملکرد و برخی صفات فیزیولوژیک و مورفولوژیک 8 رقم و لاین نخود

دوره 5، 3(19) پاییز، زمستان 1390، صفحه 79-92

آیسان بهروزمند؛ مهرداد یارنیا؛ محمدباقر خورشیدی بنام