کلیدواژه‌ها = وزن خشک
تعداد مقالات: 3
1. بررسی رشد و برخی صفات فیزیولوژیکی مرزه (‏Satureja hortensis L.‎‏) ‏تحت تنش شوری

دوره 11، 1(41) بهار، بهار 1396، صفحه 99-110

لمیا وجودی مهربانی؛ محمدباقر حسن‎‌‎پور اقدم؛ رعنا ولیزاده کامران


2. تحمل ارقام گوجه فرنگی به گل جالیز مصری(Orobanche aegyptiaca Pers) در خراسان رضوی

دوره 7، 4(28) زمستان، زمستان 1392، صفحه 411-420

مجتبی ظفریان؛ رضا صدرآبادی حقیقی؛ مجید قصاب محمدآبادی؛ مهدی نصیرپور


3. اثر علف کش های متام سدیم (واپام) و سولفوسولفورون (آپیروس) در کنترل گل جالیز (Orobanche aegyptiaca) درمزارع گوجه فرنگی

دوره 5، 2(18) تابستان، تابستان 1390، صفحه 67-82

الهام زمان زاده؛ سید محسن نبوی کلات؛ شهرام نوروززاده