کلیدواژه‌ها = اسانس
تعداد مقالات: 8
3. اثر گیاهان پوششی بر کنترل علف‌های هرز و عملکرد اسانس نعناع فلفی (Mentha piperita L.)

دوره 11، 4(44) زمستان، زمستان 1396، صفحه 923-936

قربان دیده باز مغانلو؛ احمد توبه؛ رسول فخاری؛ حسن خانزاده؛ سیده اعظم سعادت


4. اثر تنش شوری بر تنظیم کننده های اسمزی، عملکرد و اسانس توده های محلی زنیان (Trachyspermum ammi L.)

دوره 11، 3(43) پاییز، پاییز 1396، صفحه 519-530

عیسی پیری؛ موسی کشته گر؛ ابوالفضل توسلی؛ مهدی بابائیان


5. عکس العمل گشنیز (Coriandrum sativum L.) در تراکم های مختلف بوته به مصرف کود نیتروژن

دوره 11، 3(43) پاییز، پاییز 1396، صفحه 637-652

امیر ابراهیمی؛ سیدغلامرضا موسوی؛ محمدجواد ثقه الاسلامی


6. بررسی رشد و برخی صفات فیزیولوژیکی مرزه (‏Satureja hortensis L.‎‏) ‏تحت تنش شوری

دوره 11، 1(41) بهار، بهار 1396، صفحه 99-110

لمیا وجودی مهربانی؛ محمدباقر حسن‎‌‎پور اقدم؛ رعنا ولیزاده کامران


7. اثر استفاده از کودهای آلی بر ویژگی های کمی و کیفی ریحان (Ocimum basilicum) در منطقه سیستان

دوره 10، 2(38) تابستان، تابستان 1395، صفحه 327-338

تهمینه میرعرب؛ عیسی پیری؛ ابوالفضل توسلی؛ مهدی بابائیان


8. تاثیر سطوح مختلف نیتروژن و روی بر برخی صفات مورفولوژیک و عملکرد اسانس گل راعی

دوره 8، 2(30) تابستان، تابستان 1393، صفحه 181-192

محمدرضا زاده اسفهلان؛ علی عبادی؛ نادر فرساد اختر