کلیدواژه‌ها = سالیسیلیک اسید
تعداد مقالات: 8
3. ‏ نقش محلول‌پاشی سالیسیلیک اسید و کیتوزان در شرایط تنش کم آبی بر ‏برخی صفات فیزیولوژیکی و عملکرد روغن گلرنگ ‏‎(Carthamus tinctorius L.)‎

دوره 11، 1(41) بهار، بهار 1396، صفحه 69-84

ایوب امیری؛ صدیقه اسمعیل زاده بهابادی؛ پرویز یدالهی ده چشمه؛ علیرضا سیروس مهر


4. بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ذرت با محلول پاشی سالیسیلیک اسید

دوره 10، 3(39) پاییز، پاییز 1395، صفحه 645-656

محمود توحیدی؛ رحیم فلاحی


5. تاثیر میکوریز و فسفر با مصرف سالیسیلیک اسید بر برخی صفات ذرت

دوره 10، 3(39) پاییز، پاییز 1395، صفحه 657-668

فدرا طاهری اشترینانی؛ امین فتحی


6. استفاده از گلیسین، تیوفول و سالیسیلیک اسید در چغندرقند (Beta vulgaris L) تحت شرایط کم آبیاری

دوره 10، 1(37) بهار، بهار 1395، صفحه 167-182

محمد خیرخواه؛ محمد فرازی؛ علیرضا دادخواه؛ اصغر خشنود یزدی


7. اثر سالیسیلیک اسید بر برخی واکنش های فیزیولوژیک گیاه شنبلیله (Trigonella foenum-graecum) تحت تنش شوری

دوره 7، 2(26) تابستان، تابستان 1392، صفحه 215-228

امین پسندی پور؛ حسن فرح بخش؛ مهری صفاری؛ بتول کرامت


8. اثر کاربرد سالیسیلیک اسید در شرایط تنش شوری بر خصوصیات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی گیاه دارویی درمنه (Artemisia annua L)

دوره 6، 4(24) زمستان، زمستان 1391، صفحه 415-428

کوروش اسکندری زنجانی؛ امیرحسین شیرانی راد؛ امین مرادی اقدم؛ توفیق طاهرخانی