کلیدواژه‌ها = گندم دوروم
تعداد مقالات: 4
1. ارزیابی تحمل به تنش خشکی در لاین‌های پیشرفته گندم دوروم با استفاده از شاخص انتخاب ژنوتیپ ایده آل (SIIG)

دوره 14، 1(53)بهار، بهار 1399، صفحه 45-62

10.30495/jcep.2020.671640

سحر تعدیلی؛ علی اصغری؛ رحمت‌الله کریمی‌زاده؛ امید سفالیان؛ حمید‌رضا محمددوست چمن‌آباد


2. ارزیابی تحمل به تنش شوری و خشکی لاین های گندم دوروم تحت شرایط گلخانه‎ای

دوره 7، 4(28) زمستان، زمستان 1392، صفحه 393-410

آزاده غربی؛ ورهرام رشیدی؛ علیرضا تاری‎نژاد؛ سمن چلبی یانی


3. تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های گندم دوروم از نظر صفات زراعی تحت شرایط دیم

دوره 7، 4(28) زمستان، زمستان 1392، صفحه 469-478

عباس سلیمانی فرد؛ رحیم ناصری


4. تنوع صفات فنولوژیک و مورفولوژیک در برخی از لاین های امید بخش گندم دوروم (Triticum turgidum L. var. durum)

دوره 4، 1(13) بهار، بهار 1389، صفحه 1-12

سعید آذرمگین؛ حمداله کاظمی اربط؛ حسین زینلی