کلیدواژه‌ها = تنش کم آبی
تعداد مقالات: 8
1. اثر رژیم‌های قطع آبیاری بر ارقام سیب‌زمینی (.Solanum tuberosum L) در شرایط اقلیمی اردبیل

دوره 15، 1 (57) بهار، بهار 1400، صفحه 131-152

10.30495/jcep.2021.681010

آتوسا شفارودی؛ مهناز شریفی؛ عبدالقیوم قلی‌پوری؛ برومند صلاحی؛ محمدباقر عالی‌زاده


2. بررسی عملکرد دانه و برخی خصوصیات بیـوشیمیایی پنج رقم نخود (.Cicer arietinum L) تحت تنش خشکی در منطقه کرمانشاه

دوره 12، 4(48) زمستان، زمستان 1397، صفحه 549-568

سیدمحمد ناصح حسینی؛ محسن سعیدی؛ سیروس منصوری فر


4. ارزیابی لاین های هاپلوئید مضاعف شده جو (Hordeum vulgare L) با استفاده از شاخص‌های تحمل به تنش کم‌آبی

دوره 10، 1(37) بهار، بهار 1395، صفحه 139-150

سمیرا اقبالی؛ سعید اهری زاد؛ مهرداد یارنیا؛ معروف خلیلی


5. نقش میکوریزا در تحمل به خشکی همیشه بهار (Calendula officinalis L)

دوره 9، 4(36) زمستان، زمستان 1394، صفحه 521-532

شیوا مقدسان؛ اکبر صفی پور افشار؛ فاطمه سعید نعمت پور


7. واکنش لاین‌های اینبرد نوترکیب گندم نان به شرایط کم آبی

دوره 4، 2(14) تابستان، تابستان 1389، صفحه 27-40

ندا ظفر نادری؛ سعید اهری‌زاد؛ مهرداد یارنیا؛ سیدابوالقاسم محمدی


8. اثر پرایمینگ بذر با اسیـد سالیسیلیک بر پاره ای صفات فیزیولوژیک لوبیا چشم بلبلی ( Vigna unguiculata L) تحت تنش کم آبی در زمان غلاف بندی

دوره 4، 1(13) بهار، بهار 1389، صفحه 13-30

فرید شکاری؛ آرش پاک مهر؛ مهدی راستگو؛ مریم وظایفی؛ میر جلیل قریشی نسب