کلیدواژه‌ها = ماده خشک
تعداد مقالات: 4
2. بررسی جذب و کارآیی مصرف نور در کشت مخلوط ارزن معمولی و سویا تحت تنش کمبود آب

دوره 11، 4(44) زمستان، زمستان 1396، صفحه 721-742

سمیه حاجی نیا؛ گودرز احمدوند


3. ارزیابی صفات کیفی علوفه ارقام ذرت (Zea mays L) در واکنش به تراکم کاشت

دوره 10، 4(40) زمستان، زمستان 1395، صفحه 1025-1038

حمداله اسکندری؛ عبداله جوانمرد؛ فریبرز شکاری