کلیدواژه‌ها = شاخص های رشد
تعداد مقالات: 3
1. اثر باکتری های حل کننده فسفات و قارچ میکوریزا بر ویژگی های فنولوژیک و فیزیولوژیک گندم در شرایط دیم

دوره 12، 2(46) تابستان، تابستان 1397، صفحه 211-236

رحیم ناصری؛ مهرشاد براری؛ محمدجواد زارع؛ کاظم خاوازی؛ زهرا طهماسبی؛ آنیتا یاقوتی پور


3. تجزیه رشد شش هیبرید ذرت در شرایط تنش خشکی

دوره 7، 2(26) تابستان، تابستان 1392، صفحه 181-196

قدرت فلاحی؛ علی حاتمی؛ رحیم ناصری