کلیدواژه‌ها = تنش
تعداد مقالات: 4
2. واکنش عملکرد، اجزای عملکرد و غلظت عناصر غذایی زیره سبز (Cuminum cyminum L) به همزیستی با گونه‌های قارچ میکوریزا تحت تنش شوری

دوره 9، 4(36) زمستان، زمستان 1394، صفحه 545-560

مدینه بیژنی؛ پرویز یدالهی ده چشمه؛ مسلم حیدری؛ مهدی قنواتی