کلیدواژه‌ها = عملکرد اسانس
تعداد مقالات: 5
1. ارزیابی خصوصیات مورفولوژیک و عملکرد بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.) در سطوح مختلف نیتروژن و عناصر ریزمغذی

دوره 13، 4(52)زمستان، زمستان 1398، صفحه 605-620

10.30495/jcep.2020.671176

اسمعیل آبکار؛ اسمعیل نبی زاده؛ محسن رشدی؛ سامان یزدان ستا


2. نقش کاربرد براسینواسترویید بر تحمل به تنش کم آبی سرخارگل (.Echinacea purpurea L)

دوره 12، 4(48) زمستان، زمستان 1397، صفحه 525-548

مطلب حسین پور؛ علی عبادی؛ اسماعیل نبی زاده؛ حسن حبیبی؛ سدابه جهانبخش گده کهریز


3. اثر همزیستی میکوریزایی همراه با ورمی کمپوست و چای کمپوست بر عملکرد نعناع آبی (Mentha aquatic L.)

دوره 12، 3(47) پاییز، پاییز 1397، صفحه 461-476

مصطفی کوزه گر کالجی؛ محمد رضا اردکانی؛ ناصر خدابنده؛ مجتبی علوی فاضل