کلیدواژه‌ها = کود زیستی
تعداد مقالات: 9
1. پاسخ سه ژنوتیپ گندم (.Triticum aestivum L) به کود زیستی فلاویت و گوگرد در استان مازندران

دوره 15، 1 (57) بهار، بهار 1400، صفحه 21-38

10.30495/jcep.2021.681004

علی جباری؛ ناصر لطیفی؛ مجتبی محمودی؛ ابوالفضل فرجی؛ محمدرضا داداشی


3. اثر کودهای زیستی و شیمیایی فسفر بر کارآیی مصرف نور، غلظت فسفر و عملکرد دانه گندم رقم پیشگام

دوره 12، 2(46) تابستان، تابستان 1397، صفحه 171-190

سمیه وجدانی‌آرام؛ گودرز احمدوند؛ سمیه حاجی‌نیا


4. اثر باکتری های حل کننده فسفات و قارچ میکوریزا بر ویژگی های فنولوژیک و فیزیولوژیک گندم در شرایط دیم

دوره 12، 2(46) تابستان، تابستان 1397، صفحه 211-236

رحیم ناصری؛ مهرشاد براری؛ محمدجواد زارع؛ کاظم خاوازی؛ زهرا طهماسبی؛ آنیتا یاقوتی پور


5. اثر کود شیمیایی نیتروژنه و کود زیستی نیتروکسین بر عملکرد و درصد پروتئین دانه لوبیا چشم بلبلی (Vigna unguiculata L.)

دوره 12، 1(45) بهار، بهار 1397، صفحه 123-138

بابک لطفی؛ فربد فتوحی؛ سید عطاءالله سیادت؛ مهدی صادقی


7. کاربرد کودهای زیستی و شیمیایی نیتروژنه در ارقام گندم دوروم

دوره 7، 2(26) تابستان، تابستان 1392، صفحه 129-146

صادق آزادی؛ سیدعطااله سیادت؛ رحیم ناصری؛ عباس سلیمانی فرد؛ امیر میرزایی


8. اثر کودهای معدنی و زیستی بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود سبز (Pisum sativum L) در کشت دوم

دوره 5، 3(19) پاییز، زمستان 1390، صفحه 25-36

سمیه اسلامی‌فرد؛ فرخ رحیم‌زاده خویی؛ فرهاد فرح وش


9. اثر کود زیستی ازتوباکتر و سطوح مختلف کود نیتروژنه بر عملکرد و اجزای عملکرد در سه رقم گندم نان

دوره 4، 4(16) زمستان، زمستان 1389، صفحه 121-132

عباس ملکی؛ عبدالرضا بازدار؛ یزدان لطفی؛ احمد طهماسبی