کلیدواژه‌ها = عملکرد علوفه
تعداد مقالات: 4
1. پاسخ آگروفیزیولوژیکی ارقام مختلف ارزن مرواریدی (Pennisetum glaucum L.) به کم‌آبی در شرایط آب و هوایی کرمان

دوره 14، 4 (56) زمستان، زمستان 1399، صفحه 465-478

10.30495/jcep.2021.679975

سید نبیل الدین فاطمی؛ علی اکبر مقصودی مود؛ قاسم محمدی نژاد


3. ارزیابی تحمل به خشکی اکوتیپ های شبدر یک ساله با استفاده از شاخص‌های تحمل به خشکی

دوره 8، 3(31) پاییز، پاییز 1393، صفحه 375-394

شیرین نیکو؛ محمود پوریوسف میاندوآب؛ عبداله حسن زاده قورت تپه


4. اثر تـراکم گیـاهی و کود نیتـروژن بر عملکـرد کمّی و کیفی ذرت علوفه ای در منطقه ی درگز

دوره 4، 4(16) زمستان، زمستان 1389، صفحه 29-42

نسیم سعادت زاده؛ سیدمحسن نبوی کلات؛ رضا بهاری کاشانی