کلیدواژه‌ها = هیبرید ذرت
تعداد مقالات: 3
1. رابطه بین عملکرد و اجزای عملکرد دانه در هیبریدهای ذرت تحت شرایط مختلف آبیاری

دوره 9، 1(33) بهار، بهار 1394، صفحه 93-108

جمیله سیدزوار؛ مجید نوروزی؛ سعید اهری زاد؛ علی بنده حق


2. گروه بندی هیبریدهای ذرت بر اساس برخی خصوصیات زراعی

دوره 7، 1(25) بهار، بهار 1392، صفحه 1-16

سلیمان محمدی؛ لیلی علی وند؛ فرهاد فرح وش؛ حمزه حمزه؛ کامران انوری؛ سونیا عارفی