کلیدواژه‌ها = گلدهی
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی واکنش ارقام بهاره کلزا (Brassica napus L.) به تاریخ‌های کاشت تاخیری

دوره 15، 2 (58) تابستان، تابستان 1400، صفحه 251-264

10.30495/jcep.2021.683385

اسداله زارعی سیاه بیدی؛ عباس رضایی زاد؛ اشکان عسگری؛ امیرحسین شیرانی راد


2. اثر محلول‌پاشی کلات روی بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم

دوره 8، 2(30) تابستان، تابستان 1393، صفحه 137-148

محسن درگاهی؛ رضا صدرآبادی حقیقی؛ کیومرث بخش کلارستاقی


3. اثر تنش خشکی قبل و بعد از گلدهی بر روند تجمع ماده ی خشک دانه‌ها در 4 رقم زمستانه ی گندم آبی

دوره 4، 4(16) زمستان، زمستان 1389، صفحه 19-28

شهرام الیاسی؛ داود ارادتمند اصلی؛ ابراهیم روحی؛ عادل سی و سه مرده