کلیدواژه‌ها = شاخص کلروفیل
تعداد مقالات: 4
1. اثر مقادیر بیوچار و اسیدهیومیک بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و عملکرد دانه ذرت (Zea mays L) هیبرید سینگل‌کراس 704 تحت تنش کمبود آب

دوره 15، 2 (58) تابستان، تابستان 1400، صفحه 171-192

10.30495/jcep.2021.683381

ارمغان چرخاب؛ مانی مجدم؛ شهرام لک؛ طیب ساکی نژاد؛ محمدرضا دادنیا


4. ارزیابی 20 ژنوتیپ جو در شرایط خشکی انتهای فصل

دوره 7، 1(25) بهار، بهار 1392، صفحه 91-104

حمید تجلی؛ سیدغلامرضا موسوی؛ رضا برادران؛ محمدحسین صابری؛ الیاس آرزمجو