کلیدواژه‌ها = ورمی‌کمپوست
تعداد مقالات: 5
1. اثر تنش کم‌آبی و کودهای زیستی و شیمیایی بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم سورگوم دانه‌ای

دوره 14، 2 (54) تابستان، تابستان 1399، صفحه 257-274

10.30495/jcep.2020.676142

نوشین محمدزمانی؛ امیدعلی اکبرپور؛ مانی مجدم؛ طیب ساکی‌نژاد؛ علیرضا شکوه‌فر


2. تأثیر کاربرد گوگرد و ورمی‌کمپوست بر برخی صفات زراعی و عملکرد سویا (Glycine max L.) رقم هابیت

دوره 13، 3(51)پاییز، پاییز 1398، صفحه 447-460

10.30495/jcep.2019.669715

سمیه شهروسوند؛ حمیدرضا عیسوند؛ فرهاد نظریان فیروزآبادی؛ محمد فیضیان


3. اثر کاربرد کودهای آلی و بیولوژیک با کاهش کود نیتروژن بر عملکرد کیفی و کمّی برنج

دوره 12، 3(47) پاییز، پاییز 1397، صفحه 445-460

نوراله خیری؛ یوسف نیک نژاد؛ مریم عباسعلی‌پور


4. واکنش برخی شاخص‌های رشد و عملکرد شنبلیله (.Trigonella foenum-graecum L) به زئولیت و کود نیتروژن در شرایط تنش کم‌آبی

دوره 11، 4(44) زمستان، زمستان 1396، صفحه 697-720

ابوالفضل باغبانی آرانی؛ سید علی محمد مدرس ثانوی؛ مسعود مشهدی اکبر بوجار؛ علی مختصی بیدگلی


5. اثر کودهای حاوی نیتروژن بر عملکرد و موسیلاژ اسفرزه (Plantago ovata L.) در آبیاری نرمال و قطع آبیاری

دوره 11، 4(44) زمستان، زمستان 1396، صفحه 791-804

امیر طغرائـی؛ بهرام میرشکاری؛ جهانفر دانشیان؛ حمداله کاظمی اربط؛ مهرزاد محصص مستشاری