کلیدواژه‌ها = هدایت روزنه‌ای
تعداد مقالات: 3
2. صفات مرتبط با تبادلات گازی برگ، عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم (Triticum aestivum L.) تحت تاثیر تراکم کاشت

دوره 13، 3(51)پاییز، پاییز 1398، صفحه 431-446

10.30495/jcep.2019.669714

رضا حسینی پور؛ سیدعلیرضا ولدآبادی؛ محمدرضا مهرور؛ سعید سیف‌زاده


3. تاثیر سطوح خاکپوش پومیس و کم‌آبیاری بر برخی صفات فیزیولوژیک و عملکرد ذرت(Zea mays L.)

دوره 13، 2(50) تابستان، تابستان 1398، صفحه 217-230

10.30495/jcep.2019.666249

مهدی نصیری؛ داود زارع حقی؛ محمدرضا نیشابوری