کلیدواژه‌ها = توتون گرمخانه‌ای
تعداد مقالات: 1
1. امکان استفاده ازدستگاه کلروفیل متر برای تشخیص کمبود نیتروژن در مراحل اولیه رشد توتون در مزرعه

دوره 12، 3(47) پاییز، پاییز 1397، صفحه 477-496

محمدتقی شامل رستمی؛ عباس بیابانی؛ عبدالطیف قلی زاده؛ حسین صبوری صبوری؛ ابراهیم غلامعلی پور علمداری