کلیدواژه‌ها = کارآیی مصرف آب
تعداد مقالات: 4
2. اثر رژیم‌های قطع آبیاری بر ارقام سیب‌زمینی (.Solanum tuberosum L) در شرایط اقلیمی اردبیل

دوره 15، 1 (57) بهار، بهار 1400، صفحه 131-152

10.30495/jcep.2021.681010

آتوسا شفارودی؛ مهناز شریفی؛ عبدالقیوم قلی‌پوری؛ برومند صلاحی؛ محمدباقر عالی‌زاده


3. اثر تنش کم آبی بر صفات آگروفیزیولوژیکی ارقام ذرت (.Zea mays L) در شرایط خوی

دوره 14، 1(53)بهار، بهار 1399، صفحه 85-100

10.30495/jcep.2020.671642

میرحمید ابوطالبی؛ عبداله حسن زاده قورت تپه؛ امیر فیاض مقدم


4. تأثیر روش های مختلف کم آبیاری بر عملکرد و کارآیی مصرف آب گندم رقم پارسی

دوره 12، 4(48) زمستان، زمستان 1397، صفحه 581-598

نادیا جعفری؛ فیاض آقایاری؛ فرزاد پاک نژاد