کلیدواژه‌ها = سرکوب
تعداد مقالات: 1
1. بررسی قابلیت برخی از گیاهان پوششی در مهار علف های هرز

دوره 15، 2 (58) تابستان، تابستان 1400، صفحه 281-298

10.30495/jcep.2021.683387

لیلی نباتی سوها؛ محمدتقی آل ابراهیم؛ فاطمه احمدنیا؛ مجید رستمی ینگجه