دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

1. بررسی اثر محلول پاشی کیتوزان و اسید سالیسیلیک بر صفات مورفولوژیکی و کیفیت اسانس گیاه بادرنجبویه (Melissa Officinalis L.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آذر 1400

10.30495/jcep.2021.1927610.1791

نگین صفری کمال آبادی؛ ناصر محبعلی پور؛ مهدی اورعی؛ حسن نورافکن؛ اسد اسدی