دوره و شماره: دوره 4، 2(14-1) تابستان - شماره پیاپی 14، تابستان 1389، صفحه 1-170 
1. ارزیابی عملکرد دانه و اجزای عملکرد 20 لاین جو پاییزه در شرایط تبریز

صفحه 1-10

فدرا اسلامی؛ بهمن پاسبان اسلام؛ مهدی تاج بخش؛ حسن تیمورپور


2. ارزیابی لاین‌های گندم نان بهاره (Triticum aestivum L) و گروه‌بندی آنها براساس شاخص‌های زراعی (چاپ مجدد)

صفحه 11-22

اعظم دریانی؛ علیرضا تاری نژاد؛ سعید اهری زاد؛ فرهاد فرح وش؛ حسن خانزاده


5. ارزیابی عملکرد و پارامترهای ژنتیکی ده آمیخته ی‌ کرم ابریشم چینی و ژاپنی در سیستم تلاقی چرخشی

صفحه 51-62

شهلا نعمت‌اللهیان؛ مانی غنی‌پور؛ علیرضا صیداوی؛ سیّدضیاءالدین میرحسینی؛ معین‌الدین مواج‌پور؛ علیرضا بیژن‌نیا


6. بررسی ویژگی های ریختی آبدزدک اروپایی Gryllotalpa gryllotalpa Orth. : Gryllotalpidae در شمال غرب ایران

صفحه 63-74

محمدحسین کاظمی؛ شبنم جعفری؛ حسینعلی لطفعلی زاده؛ محمد مشهدی جعفرلو


12. محاسبه و برآورد شاخص های 30‏EI، Lal، هادسون و Onchev در حوضه ی دریاچه نمک

صفحه 141-158

زرین‌تاج علی پور؛ محمدحسین مهدیان؛ شاهرخ حکیم‌خانی؛ مصطفی سعیدی