تماس با ما

  • تلفن مستقیم: 36374511-041
  • دورنگار: 36374511-041
  • آدرس: تبریز- سه راهی اهر- اول جاده باسمنج - مجتمع شماره 2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز- دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی - دفتر نشریه اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی

 

  • وب سایت:http://jcep.iaut.ac.ir

 

  • ایمیل: agrijournal@iaut.ac.ir            و       ecophysiology@yahoo.com

CAPTCHA Image