اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد پذیرش 193
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 367
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 241

مقالات منتشر شده (از سال 1388)
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 47
تعداد مقالات 489
تعداد مشاهده مقاله 325319
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 333369
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 18 روز
متوسط زمان پذیرش 434 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 52 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 18 روز
درصد پذیرش 23 %