اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد پذیرش 177
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 363
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 240

مقالات منتشر شده (از سال 1388)
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 46
تعداد مقالات 481
تعداد مشاهده مقاله 303035
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 308193
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 18 روز
متوسط زمان پذیرش 427 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 52 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 18 روز
درصد پذیرش 22 %