تعداد مقالات 457
تعداد مشاهده مقاله 268,981
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 276,190
-----------------------------------------
درصد پذیرش 21

 

                           journal metric

نشریه اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی طبق نــامه شمــاره 51219/3 مورخ 91/2/6 مدیرکل محترم دفترسیاستگزاری و برنامه ریزی امور پژوهشی و دبیر کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری از بهار 1391 دارای اعتبار علمی - پژوهشی می باشد.

  open access

ضریب تاثیر سال 1395:  0/047           رتبه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام: Q3

نرخ پذیرش مقالات سال 1397:  24%

 

شماره جاری: دوره 14، 2 (54) تابستان - شماره پیاپی 54، تابستان 1399، صفحه 157-310 

1. مطالعه فراتحلیلی تاثیر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد پنبه در ایران

صفحه 157-172

10.30495/jcep.2020.676136

آزاده رزجی؛ فرزاد پاک‌نژاد؛ مریم معرفی؛ عبدالمجید مهدوی دامغانی؛ محمدنبی ایلکایی


6. اثر تنش کم‌آبی و کودهای زیستی و شیمیایی بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم سورگوم دانه‌ای

صفحه 257-274

10.30495/jcep.2020.676142

نوشین محمدزمانی؛ امیدعلی اکبرپور؛ مانی مجدم؛ طیب ساکی‌نژاد؛ علیرضا شکوه‌فر


7. غربالگری و شناسایی ژنوتیپ‌های متحمل خشکی در توده‌های بومی گندم نان

صفحه 275-292

10.30495/jcep.2020.676143

فاطمه نادری؛ فاطمه باوندپوری؛ عزت‌اله فرشادفر؛ محسن فرشادفر


ابر واژگان