تعداد مقالات 465
تعداد مشاهده مقاله 282,458
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 286,052
-----------------------------------------
درصد پذیرش 21

 

                           journal metric

نشریه اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی طبق نــامه شمــاره 51219/3 مورخ 91/2/6 مدیرکل محترم دفترسیاستگزاری و برنامه ریزی امور پژوهشی و دبیر کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری از بهار 1391 دارای اعتبار علمی - پژوهشی می باشد.

  


 

ضریب تاثیر سال 1396:     0/230           رتبه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام:   Q2

 

نرخ پذیرش مقالات سال 1398:  20% 

 


 

 

 

شماره جاری: دوره 14، 3 (55) پاییز - شماره پیاپی 55، پاییز 1399، صفحه 311-464 

1. تعیین شاخص های تحمل به خشکی تعدادی از ژنوتیپ های منتخب برنج تحت تنش خشکی در مرحله گلدهی

صفحه 311-324

10.30495/jcep.2020.679064

زینب هروی زاده؛ مرتضی سام دلیری؛ مرتضی مبلغی؛ امیرعباس موسوی؛ مجتبی نشائی مقدم


4. اثر کودهای زیستی میکوریزا و ازتوباکتر بر خصوصیات کمّی و کیفی ارقام کلزا (Brassica napus L)

صفحه 361-380

10.30495/jcep.2020.679068

زینب امان الهی بهاروند؛ مرتضی سیاوشی؛ یوسف نیک نژاد؛ هرمز فلاح آملی؛ مسعود رفیعی


6. واکنش ژنوتیپ های گندم دوروم نسبت به تاریخ کاشت و تراکم های بذر در شرایط دیم کرمانشاه

صفحه 401-422

10.30495/jcep.2020.679070

سعید قزوینه؛ سید علیرضا ولدآبادی؛ عبدالوهاب عبدالهی؛ سعید سیف زاده؛ حمیدرضا ذاکرین


8. اثر فاصله ردیف کاشت و مصرف علف‌کش‌ها بر کنترل علف‌های هرز، رنگیزه‌های فتوسنتزی و عملکرد دانه و روغن کلزا (Brassica napus L.)

صفحه 447-464

10.30495/jcep.2020.679072

مرتضی نورعلی زاده اطاقسرا؛ علی نخ‌زری مقدم؛ ابراهیم غلامعلی‌پور علمداری؛ مهدی ملاشاهی؛ ولی‌الله رامئه


ابر واژگان